Geen producten (0)

Disclaimer

Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met deze disclaimer.

Deze website is eigendom van Schrift & Zo. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten van deze website openbaar te maken en/of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Schrift & Zo.

Aan de op deze website vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, gedateerd en/of onjuist is. De afbeeldingen op deze website vormen een indicatie van de producten die op deze website worden aangeboden. De daadwerkelijke producten kunnen afwijken van deze afbeeldingen.

Schrift & Zo heeft het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

De toegang tot deze website kan altijd worden beperkt of worden onderbroken. Schrift & Zo garandeert niet dat deze website op elk computersysteem en/of in elke webbrowser functioneert.

Schrift & Zo is niet aansprakelijk voor de verkrijgbaarheid van de producten die op deze site worden aangeboden. Schrift & Zo staat niet garant voor de bruikbaarheid van deze producten voor enig specifiek doeleind.

Schrift & Zo is niet aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van producten die bij Schrift & Zo zijn aangeschaft.  

Schrift & Zo is niet aansprakelijk voor informatie die door derden via deze website wordt verzonden.

Mogelijk wordt op deze site doorgelinkt naar andere websites. Schrift & Zo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derde partijen en is niet aansprakelijk voor deze inhoud.

Het plaatsen van een link naar deze site op een andere site is toegestaan voor zover deze link naar de homepage van deze site verwijst en niet in een frame wordt vertoond. Alleen bij schriftelijke toestemming van Schrift & Zo kan van deze bepaling worden afgeweken.

Schrift & Zo is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het bezoek van deze website of het gebruik van de op deze website aangeboden software.